ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
สุขภาพดี..ที่หล่อยูง ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพจังหวัดพังงา(VDO)
สสจ.นครศรีธรรมราชจัดประชุมแกนนำจังหวัดขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ปี 55
ตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว..ตำบลทะเลทรัพย์ จ.ชุมพร (VDO)
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วันที่ 7-8 มิถุนายน 2555
ศูนย์อนามัยที่ 1 ปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กปฐมวัย วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ รพ.สาขาฯ
ศูนย์อนามัยที่ 1 ต้อนรับแขกดูงาน วันที่ 23 เมษายน 2555 ณ รพ สาขาฯ
ศูนย์อนามัยที่ 1 ต้อนรับแขกดูงาน วันที่ 20 เมษายน 2555 ณ รพ.สาขาฯ
นครสุขภาวะ ท่าศาลาเมืองสุขภาพ
สสจ.ระนองจัดประชุมแกนนำจังหวัดขับเคลื่อน HPMQA
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง จัดโครงการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ตำบลมะขามสูง 2555
อ่าน 382 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน โครงงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2555
อ่าน 407 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินและระบบฐานข้อมูลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ฯ
อ่าน 362 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่ชัยภูมิ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการใช้กฏหมายสาธารณสุขและการจัดการเหตุรำคาญอย่างเป็นระบบฯ"
อ่าน 323 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันปลูกต้นไม้
อ่าน 313 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดทำโครงการ "ประชาร่วมใจ คนไทยสุขภาพดี"
อ่าน 310 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดงานรณรงค์สาธารณสุขรวใจลดโลกร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2555
อ่าน 293 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับการนิเทศงาน ประจำปี 2555 จากกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ทำบุญประจำเดือนพฤษภาคม
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดทำ HEALTHY BREAK FOR HEALTHY MEETING

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 [278] 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข