ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรมโปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้น
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ต้อนรับ โรงพยาบาลสันทราย ดูงานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
อ่าน 383 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรมการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แก่บุคลากรศูนย์
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา
อ่าน 299 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป็นวิทยากร 5ส.สู่ HWP เทศบาลตำบลนาหว้า
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รวมกับ สสจ.อุบลราชธานีและเทศบาลเมืองวารินชำราบรณรงค์ฟื้นฟูหลังน้ำลด
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป็นวิทยากรการจัดการขยะชุมชนเทศบาลตำบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จับมือภาคเครือข่าย จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
อ่าน 185 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ลงพื้นที่สำรวจสุขภาพอนามัยของเด็กวัยเรียน ความคิดเห็นและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นใน 5 จังหวัด
อ่าน 180 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์งานอนามัยสิ่งแวดล้อมใน อปท. ระดับเทศบาล
อ่าน 180 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ใส่ใจวัยทีน วันวาเลนไทน์ Teen
อ่าน 211 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก และศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
อ่าน 189 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรม IT เพื่อการประชาสัมพันธ์ เสริมศักยภาพการสื่อสารขององค์กร
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามผลการดำเนินงาน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี อบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการประเมินสมรรถนะบุคลากร
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมงานสื่อมวลชนสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รวมพลังปลูกสวนสมุนไพร สืบสานภูมิปัญญาไทย ห่างไกลจากโรค
อ่าน 865 ครั้ง
"รักนี้คุมได้" กับเทศกาลวันวาเลนไทน์
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ต้อนรับ สสจ.พังงา ดูงาน ANC แนวใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดกิจกรรมเอาใจวัยโจ๋ รับวาเลนไทน์
อ่าน 241 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 [279] 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข