ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เฝ้าระวังสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและผู้ประสบภัยกลุ่มเสี่ยงในศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดกาญจนบุรี
อ่าน 112 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงเยี่ยมผู้สูงอายุจากบ้านบางแค
อ่าน 149 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมฟื้นฟูบูรณาการด้านสุขาภิบาลให้กับเทศบาลตำบลทับฤกช
อ่าน 146 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 มอบสิ่งสนับสนุนสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
อ่าน 137 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์พักพิงฯ สถาบันพลศึกษา ชลบุรี
อ่าน 184 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี สนับสนุน "ชุดนายสะอาด" ให้กับ สสจ.จังหวัดชลบุรี
อ่าน 994 ครั้ง
คณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่าน 131 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีษะเกษ
อ่าน 139 ครั้ง
ทีมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (SRT) ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลาง
อ่าน 161 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สนับสนุนการจัดอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง
อ่าน 154 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดตั้งบู้ทส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ รร.สวนกุหลาบและหอวัง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข พร้อมด้วยอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดนครสวรรค์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพมาพักพิงที่จังหวัดราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครนายก
อ่าน 154 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมพิธีอาเศียรวาทในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2554
อ่าน 150 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา คัดกรองโรคอ้วนลงพุงในงานตลาดนัดคนรักสุขภาพ Songkhla Health Fair 2011
อ่าน 133 ครั้ง
คณะบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานปี 2554 และจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2555
อ่าน 169 ครั้ง
ทีมตอบโต้สถานการณืฉุกเฉิน (SRT) ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลาง
อ่าน 169 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ออกตรวจรักษาสุขภาพแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
อ่าน 199 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2554
อ่าน 264 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 [280] 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข