ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เข้าร่วมพิธีประกาศน้ำประปาดื่มได้ อ.นาทวี
อ่าน 233 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 18 นำทีมผู้บริหารในเขตฯ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งสนับสนุนให้กับพื้นที่ประสบอุทกภัย
อ่าน 362 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุม “ตลาดนัดวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการพัฒนาดำเนินงานบริการเด็กดีคุณภาพตามบริบทฯ”
อ่าน 307 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการให้ยาต้านสูตร HARRT ในหญิงตั้งครรภ์ฯ
อ่าน 306 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ เปิดบ้าน KM ครั้งที่ 2
อ่าน 1102 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถนภาพผู้สูงอายุที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหวในชุมชน
อ่าน 148 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา พัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
อ่าน 124 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมงาน "มุทิตาจิตตานะสรณ์ เพื่อเป็นสิริมงคล แด่ผู้เกษียณอายุราชการปี 2554"
อ่าน 138 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ มอบสิ่งสนับสนุนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดพิจิตร และนครสวรรค์
อ่าน 158 ครั้ง
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต :Green Hospital แห่งแรกของ เขต 11
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รับโล่รางวัลชนะเลิศคุณธรรม จริยธรรม
อ่าน 1128 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ 5ส. HWP สู่...สถานที่ทำงานลดโลกร้อนให้กับโรงพยาบาลยโสธร
อ่าน 134 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ 5ส. HWP สู่...สถานที่ทำงานลดโลกร้อนให้กับสถานบริการสาธารณสุขในอำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
อ่าน 119 ครั้ง
นิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดูงานที่ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
อ่าน 118 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ประกาศพื้นที่แหลมฉบัง น้ำประปาดื่มได้
อ่าน 211 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพและการประชาสัมพันธ์
ทีมงานคลินิกไร้พุง ส่งเสริมหลัก 3 อ.
อ่าน 921 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ซ้อมแผนอัคคีภัย
อ่าน 263 ครั้ง
สสจ.พังงา จัดอบรมผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงแรมน่าอยู่ น่าพัก ส่งเสริมการท่องเที่ยว

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 [280] 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข