ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ฟื้นฟูความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
อ่าน 271 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดจังหวัดไอโอดีน
อ่าน 87 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดรณรงค์เสริมปัญญาคนทุกวัย เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ
อ่าน 134 ครั้ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนางานสาธารณสุข เขต ๑๒
อ่าน 89 ครั้ง
ชมรมศูนย์อนามัย ร่วมสร้างเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย
อ่าน 97 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากร "ศูนย์อนามัยที่ 7 ยุคใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีร้อยยิ้ม" (รุ่นที่ 1 )
อ่าน 110 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำบุญประจำเดือน มิถุนายน 2554
อ่าน 75 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 คัดเลือกบุคลากรด้านสาธารณสุขชุมชนดีเด่น
อ่าน 4859 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 รวมทีม จ.นครสวรรค์ ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ
อ่าน 88 ครั้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าสู่ HPMQA
ตำบลทะเลทรัพย์ จ.ชุมพรตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ประจำปี 2554
ศูนย์อนามัยที่ 11 เยี่ยมประเมินตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดทำเครื่องมือเพื่อสำรวจภาวะสุขภาพ1
อ่าน 3099 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 ดูงานตลาดสด น่าซื้อ เมืองชะอำ
อ่าน 22664 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 ติดตามตลาดเพื่อผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ
อ่าน 72 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 ตรวจการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและการดำเนินงานโภชนาการในเด็กปฐมวัย
อ่าน 73 ครั้ง
โคราชคว้า 2 รางวัล รณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
อ่าน 2932 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โดย...โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
อ่าน 77 ครั้ง
จังหวัดพังงารับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท "จังหวัดที่มีความครอบคลุมของครัวเรือนในการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนคุณภาพ"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 [280] 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข