ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศอ.7 จัดประชุมนำเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2561
กรมอนามัยโคราช จับมือเทศบาลพิมาย จัดรณรงค์เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อชุมชนรู้รักษ์พลังงาน
ศอ.10 อุบลฯร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดไทย
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : ร่วมใจทำความสะอาด "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ศอ.10 อุบลฯร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่10 ปีงบประมาณ 2560
ศอ.10 อุบลฯจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยสูงดีสมส่วนสมองดีแข็งแรง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรืองเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
อ่าน 62 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
อ่าน 82 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมประชุมและจัดนิทรรศการ เรื่องค่านิยมองค์กร ในการประชุมสัมนาการพัฒนาคุณภาพจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 2
เยี่ยมเสริมพลังการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ.เมือง จ.ระนอง
สรุปนำเสนอสิ่งดีๆ การเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
Media for health workshop
อ่าน 29 ครั้ง
เยี่ยมเสริมพลังการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เขตสุขภาพที่ 3 จัดประชุม พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ศอ.7 จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ฯ เขตสุขภาพที่ 7
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.ปัตตานี ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อพัฒนาโรงอาหารและโรงเลี้ยง
อ่าน 111 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ ภายใต้แนวคิด "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า"
อ่าน 113 ครั้ง
ประชุมสรุปผลการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและความป้องกันโรคสู่ความเป็นโรค เขตสุขภาพที่ 2
ศึกษาดูงานสวนสมุนไพร ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ครั้งที่ 2

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข