ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลประจำชุมชน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
อ่าน 270 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดเมนูชูสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมชี้แจงกรอบประเมินผลตามคำรับรอง กพร. ปี 2555
อ่าน 270 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดโครงการเทใจให้กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ในองค์กรรุ่นที่ 1
อ่าน 249 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ประจำปี 2555
อ่าน 273 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากรพ.น้ำพอง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่าน 269 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา สุดเจ๋งคว้าสุดยอดเรื่องเล่าหลังเหตุอุทกภัย 2554 โครงการเขต 14 รวมพลังสนับสนุนการแพทย์และสาธารณสุข
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดโครงการ "สานสายใยรัก ด้วยเสียงเพลง"
อ่าน 227 ครั้ง
การอนุรักษ์พลังงาน กับ การลดโลกร้อน
อ่าน 231 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่1/2555
อ่าน 248 ครั้ง
ศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยมปี 2555 ของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
อ่าน 241 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีนำนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์เข้าศึกษาดูงานอนามัยครอบครัวในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 4
อ่าน 241 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดอบรม "ฟื้นฟูการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่" รุ่นที่ 1
อ่าน 243 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประกายแสง.. แห่งขุนเขาเขียว ณ โรงพยาบาลพะโต๊ะ..แหล่งเรียนรู้ โรงพยาบาลลดโลกร้อนเขต11
G&C จากโรงพยาบาลสู่ชุมชนบ้านประสานมิตร
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขกำแพงเพชร จัดประชุมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย
พิธีถวายสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี
อ่าน 251 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการ "การฟื้นฟูและเยียวยาหลังน้ำท่วม"
อ่าน 252 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 [283] 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข