ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
สาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวมหกรรมสถานีสุขภาพและมหกรรมอาหารดีศรีอันดามัน
กรมอนามัย โดยนายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมอนามัย นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมและศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ
อ่าน 262 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาและเฉลิมพระชนมพรรษา
อ่าน 91 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล
อ่าน 1842 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมสนับสนุนการเป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จัดทำโครงการองค์กรไร้พุง มุ่งสุขภาพดีปี 2554
อ่าน 76 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุจากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
อ่าน 976 ครั้ง
พยาบาลสร้างสรรค์บริการ เพิ่มการเข้าถึงและเท่าเทียม
อ่าน 127 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที 6 ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
อ่าน 1871 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัด“ค่ายสร้างเสริมสุขภาพ”เครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับเขต
อ่าน 112 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
อ่าน 313 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรม "การปรับสมดุลธาตุด้วยพืชผักพื้นบ้าน"
ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดกิจกรรม เพลงรักจากใจสื่อสายใยรักลูกน้อย
อ่าน 153 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day" ประจำเดือนพฤษภาคม
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ต่อยอดการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย ครั้งที่ 2
อ่าน 109 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
อ่าน 250 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้งานเฝ้าระวังฯ
อ่าน 96 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยะรรม ข้าราชการเยี่ยมเยียนวัด/พระภิกษุ-สามเณร
อ่าน 98 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับชมรมผู้ดูแลเด็กและท้องถิ่นจังหวัด จัดมหกรรม "งานวิชาการศึกษาปฐมวัย สายใยรักสานสัมพันธ์ นวัตกรรมครูผู้ดูแลเด็ก" ครั้งที่ 4
อ่าน 136 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า
อ่าน 416 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 [285] 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข