ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ มหันตภัยจากอุทกภัย
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ มอบใบรับรองประปาดื่มได้ปี 2554
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการพัฒนาสมรรถนะหลักข้าราชการ ศูนย์อนามัยที่ 10
อ่าน 344 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นำร่องใช้การประเมิน รพ.สส. ฉบับปรับปรุง ปี 2555
อ่าน 203 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมตลาดนัดการจัดการความรู้ปี 2555
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แก่บุคลากรและภาคีเครือข่ายขององค์กรดำเนินงาน ผู้สูงอายุในเขต 10
อ่าน 302 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ จ.ยโสธร
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2
อ่าน 236 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเตรียมจัดรณรงค์ล้างส้วมสาธารณะพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ 1 - 7 เมษายน 2555
อ่าน 339 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ข่อนแก่น จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
อ่าน 233 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับ PMQA ของศูนย์อนามัยที่ ๖
อ่าน 274 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จับมือกับเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุพัฒนาผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร...ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ
ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมกับสำนังานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมฟื้นฟูฯ พื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับแกนนำ
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เขตฯ 18 รับโล่เกียรติคุณ
อ่าน 255 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมฟื้นฟูฯ พื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับแกนนำ
ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมฟื้นฟูฯ พื้นที่ประสบอุทกภัย
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดงาน "เปิดโลกวิชาการทางการพยาบาล ครั้งที่ 2"
อ่าน 305 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทของทีมผู้ประสานงานในระบบคุณภาพ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 [286] 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข