ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับสสจ.กระบี่จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยรุ่น
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นำเสนอนวัตกรรม..ปี 54
อ่าน 610 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน
อ่าน 97 ครั้ง
ชมรมมุสลิมศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรม รับฟังการบรรยาย เรื่อง ผีและไสยศาสตร์ ในทัศนะอิสลามคิดอย่างไร
อ่าน 101 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี
อธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 11
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนและครัวเรือน
อ่าน 110 ครั้ง
รองอธิบดี นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
อ่าน 144 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
อ่าน 99 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย จัดทำนโยบายกูสูซ
อ่าน 77 ครั้ง
รองอธิบดีและคณะเยี่ยมเสริมพลังทีมงานศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
อ่าน 113 ครั้ง
ตำบลชะอวดเปิดตัวโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 1ใน ตำบลนำร่องของประเทศ
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างแกนนำผู้สูงอายุในการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุครบวงจร
“รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์”
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี พัฒนาศักยภาพภาคเครือข่าย 5ส. สู่ HWP อบต.หัวเรือ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมเครือข่ายการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพและชมรมผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี สรุปบทเรียน..การพัฒนาคุณระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่แรกของประเทศไทย
การอบรม "ฟื้นฟูเทคนิคการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก อายุแรกเกิด ถึง 5 ปี โดยใช้แบบอนามัย 49 รุ่นที่ 1
ร่วมพิธีงาน “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ "วันข้าราชการพลเรือน"
พิธีลงนามตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ศอ.9 พล.

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 [288] 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข