ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เดินหน้างานอนามัยโรงเรียนเก็บข้อมูลเฝ้าระวังรอบด้าน
อ่าน 819 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเด็กวัยเรียนใน 9 จังหวัด
อ่าน 217 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดประชุมที่ปรึกษาภาคประชาชนครั้งที่ 2 มีมติเร่งจัดทำโครงการเพื่อวัยเรียนวัยรุ่น พร้อมดูงานศูนย์มีชัยจักราช
อ่าน 280 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ขานรับนโยบายกรมอนามัย พร้อมสานต่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว เน้นที่ผลงานตลอดจนการผลักดันสร้างอาคารผู้สูงอายุ
อ่าน 349 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมทีมตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 2555 จ.ตาก
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดประชุม KM "Healthy Market Gold Award" ภาคีเครือข่ายตลาดในเขต 1
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมภาคีเครือข่ายการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการพัฒนาหลักสูตร
อ่าน 341 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ผนึกกำลังกับสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขต 7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีประเมินรับรองคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ จ.อำนาจเจริญ
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี นำทีมคณะกรรมการจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ เข้าตรวจประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในระดับประเทศ
อ่าน 254 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมองค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยและตลาดสดน่าซื้อ กลุ่ม 8 จังหวัดภาคกลางตะวันตก ครั้งที่ 7
อ่าน 286 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป็นวิทยากรการจัดการขยะชุมชนให้กับ รพ.สต.คำแดง จ.ยโสธร
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10
อ่าน 225 ครั้ง
ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว :โรงพยาบาลสุขสำราญ
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษาแบบคู่ฯ
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เทศบาลตำบลเทพกษัตรี ถ่ายทำผลิตสื่อต้นแบบการเรียนรู้ ในประเด็นตลาดสดน่าซื้อ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานและการลำเลียงผู้ป่วย
อ่าน 269 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดโครงการเทใจให้กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้องค์กร รุ่นที่ 3
อ่าน 337 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดงาน “เปิดโลกวิชาการทางการพยาบาล ครั้งที่ 2”
อ่าน 846 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 [289] 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข