ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เข้าแสดงมุทิตาจิต
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ระดมสมองสาธารณสุขเขต 14 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งให้ผ่านระดับพื้นฐาน 100 เปอร์เซ็นต์
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา แนะวัยรุ่นกินยาคุมให้ปลอดภัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ผ่านประเมิน "หน่วยบริการที่รับส่งต่อ" ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เปิดเวทีแนะวัยรุ่น ป้องกันโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมในวัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง
ศูนย์อนามัยที่11 นครศรีธรรมราช จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเครือข่าย โรงเรียนเด็กไทยฟันดี
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สาธิตการล้างแผง เขียง และตลาด
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานีลงพื้นที่สำรวจสภาพตลาดสดหลังน้ำลด
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดโครงการ "ผนึกกำลัง พิชิตกระดูกพรุน"
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลราชบุรีเปิดใช้อาคารส้วมใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 8 กรมอนามัย สาธิตวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ พร้อมมอบสิ่งสนับสนุน
อ่าน 3382 ครั้ง
ทีม SRT ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ชุดที่ 8 ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง วันที่ 4
อ่าน 206 ครั้ง
ทีม SRT ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ชุดที่ 8 ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง วันที่ 3
อ่าน 273 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมตรวจสุภาพในโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุและสามเณรในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมาพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
อ่าน 240 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมปล่อยรถคาราวานความช่วยเหลือจังหวัดยะลา สู่พี่น้องชาวหนองแขม
อ่าน 215 ครั้ง
ทีม SRT ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ชุดที่ 8 ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง วันที่ 2
อ่าน 246 ครั้ง
ทีม SRT ชุดที่ 8 ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ลงพิ้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางวันแรก
อ่าน 252 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 [290] 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข