ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ประชุมทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม วันที่ 18 ตุลาคม 2554
อ่าน 157 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการทำวิจัยชุมชน ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
อ่าน 163 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมเรื่องการพัฒนาบุคคลิกภาพ ให้แก่โรงพยาบาลในเขต
อ่าน 49158 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยศูนย์ประสานการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ภาคกลางตะวันตก ร่วมกับ ประชาคมราชบุรี จัดการประชุมปฏิบัติการพหุภาค เพื่อการพัฒนากลไกสมัชชาจังหวัดราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 8 ลงพื้นที่สำรวจศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 196 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 ขอบคุณน้ำใจชาวศูนย์ฯ เขต กรมอนามัย
อ่าน 639 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 ขอบคุณน้ำใจชาวศูนย์ฯ เขต กรมอนามัย
อ่าน 438 ครั้ง
รมช.คลังลงพื้นที่จังหวัดลำพูนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
อ่าน 188 ครั้ง
หมั่นโถวสุขใจ ศูนย์อนามัยที่ 8
อ่าน 202 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 ช่วยเหลือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์อนามัยที่ 8 ตรวจเยี่ยมหญิงหลังคลอดและเด็กที่ประสบอุทกภัย
อ่าน 161 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมบริจาคนมผลสำหรับเด็กในภาวะน้ำท่วม
อ่าน 185 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 ดำเนินการให้ความรู้เรื่องของการล้างมือ
อ่าน 209 ครั้ง
โรงเรียนบ้านในถุ้งร่วมกิจกรรมวันลดภัยพิบัติโลก
ทีม SRT ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดลพบุรี
อ่าน 182 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดกิจกรรมวันทันตสาธาณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ออกติดตามประเมินสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมจากภาวะน้ำท่วม อำเภอบางระกำ และอำเภอเมืองพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ส่งทีมเจ้าหน้าลงพื้นที่แหล่งพักพิงผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์อนามัยที่ 1 ช่วยภัยนำท่วม จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ปล่อยแถวหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ช่วยปากน้ำโพเต็มพิกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 [291] 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข