ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ – วันนี้ที่ราชภัฎยะลา
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตในด็กและเยาวชน ในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ
ผู้สูงอายุ 100 ปี ชีวี มีสุข
สสจ.พังงาจัดโครงการ"เมืองสุขภาพดีบนวิถีไทย จังหวัดพังงา
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสิรมสุขภาพสำหรับข้าราชการกลุ่มแพทย์
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองวิศวกรรมการแพทย์
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนาแนวทางการดำเนินงานการจัดการปัญหาเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดอบรมการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย ครั้งที่ 1
เปิดโลกทรรศน์ใหม่ ส้วมสะอาด..ชาติเจริญ
อ่าน 80 ครั้ง
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ลงพื้นที่เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเข้าร่วมโครงการคลินิกไร้พุง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการ “สุดยอดผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข” ปี 2554
อ่าน 85 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เป็นวิทยากร พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในคลินิกไร้พุง( DPAC ) จ.พัทลุง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ข้าราชการ จ.ยะลา
อ่าน 102 ครั้ง
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัด “อบรมผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน”
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ดำเนินงานตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
"พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ประทานโล่เกียรติคุณ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมแสดงความยินดี"
อ่าน 501 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดประชุม MCH Board และชี้แจ้งเกณฑ์ใหม่ รพ.สายใยรักฯ
อ่าน 79 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมสุขภาพ “สร้างพลังภาคีเครือข่ายร่วมใจแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5"
อ่าน 62 ครั้ง
กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลธาตุ
ค่ายยุวทูตตำบลนมแม่ ต.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 [292] 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข