ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีโรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา จัดประชุมเฝ้าระวังผลกระทบ ครั้งที่ ๓
อ่าน 239 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
ศูนย์อนามัยที่ 9 พล. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาชมรมผู้สูงอายุต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ศูนย์อนามัยที่ 8 และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำนำคณะศึกษาดูงานตลาด
อ่าน 234 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ต้อนรับ ผอ.กองออกกำลังกาย เข้าเยี่ยมชมคลินิก DPAC
อ่าน 267 ครั้ง
การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดโครงการป้องกันความเสี่ยงและระงับอัคคีภัย ปี 2554
ศูนย์อนามัยที่ 8 เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ
อ่าน 479 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น อบรมการปรับสมดุลของร่างกาย ด้วยท่าประสิทธิ์ไทย
อ่าน 440 ครั้ง
การอบรมป้องกันภัยพิบัติ และซ้อมแผนอัคคีภัย สำหรับบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 31835 ครั้ง
การให้บริการใส่ห่วงอนามัย และยาฝังคุมกำเนิด
อ่าน 12246 ครั้ง
สัปดาห์ส่งเสิรมสุขภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 8-11 สิงหาคม 2554
อ่าน 230 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดงานสัปดาห์รณรงค์นมแม่
อ่าน 432 ครั้ง
ประชุมวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 4
อ่าน 257 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา Model ใหม่ ! ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดพุงในรพ.สต.ต้นแบบ
อ่าน 179 ครั้ง
คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลด่านขุนทด และรพ.สต.6 แห่ง ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
อ่าน 945 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดนัดวิชาการ “คนไทยไร้พุง ภาคเหนือตอนบนประจำปี 2554”
อ่าน 187 ครั้ง
กรมอนามัยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในการช่วยฟื้นคืนชีพ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 [296] 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข