ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานบทบาทของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ในการพัฒนาสุขภาพประชากร
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ศูนย์อามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน”
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมเตรียมงานรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมงาน “มอบโลหิตด้วยใจถวายในหลวง”
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังอุทกภัยเทิดไท้องศ์ราชันย์
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดงานราตรีวันเสด็จ
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับกองทัพสื่อมวลชน รณรงค์ให้เด็ก ๆ รักษาสิ่งแวดล้อมและรักการออกกำลังกายเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ทำบุญรับปี 54 และแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์สร้างความสามัคคี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับ เดอะมอลล์นครราชสีมา จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงาน
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ปี 2554
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนการดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2554
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุม MCH Broad ครั้งที่ 1/2554
พิธีทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมประกาศพันธะสัญญา"จังหวัดนครศรีธรรมราชขจัดโรคขาดสารไอโอดีน"
สาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว(กลุ่มอันดามัน):มหกรรมสถานีสุขภาพจังหวัดภูเก็ต
กรมอนามัย จับมือกับภาคีเครือข่าย สานต่อ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แก้ปัญหาอนามัย แม่และเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 [298] 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข