ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โครงการวิจัย การสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่น บิดา และทารกในสถานพยาบาล
ศูนย์อนามัยที่ 1 เข้าพื้นที่ชุมชนแออัด จ.ปทุมธานี
ศูนย์อนามัยที่ 1 ล้างตลาดสดเทศบาลบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา
อ่าน 379 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมประสานแผนการดำเนินงานปี 2555 ในเขตตรวจราชการที่ 18
อ่าน 246 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ ค่ายจิรประวัติ
อ่าน 397 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
อ่าน 260 ครั้ง
การประชุมสุรปบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
อ่าน 266 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2555
อ่าน 223 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดประชุมแกนนำพัฒนาคุณภาพงาน HPMQA เขต11 ปี 2555
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดบู้ธส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในงาน 5 ธันวามหาราชฯ จ.ปทุมธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
อ่าน 288 ครั้ง
กรมอนามัยประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3 จ.ชุมพร
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ร่วมงาน ๕ ธันวา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
อ่าน 209 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
อ่าน 304 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงานกาชาดและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555
อ่าน 261 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมถวายพระพร ทรงพระเจริญ
อ่าน 294 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ถวายพระพรชัยมงคล
อ่าน 290 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 [298] 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข