ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมคณะกรรมการ อนามัยและเด็ก ลปรร. หา Best practice
อ่าน 203 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และ ยมท.ยะลา ทดลองใช้หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนสมรส จังหวัดสตูล
อ่าน 167 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และ ยมท.ยะลา ประชุมจัดทำหลักสูตรครูสูซ บูรณาการสำหรับคู่สมรสใหม่
อ่าน 171 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการเขต 18 ที่จังหวัดอุทัยธานี
อ่าน 249 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี อบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ปะสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม การประกวดหน่วยงานในโครงการ "อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน" (ระยะที่ 4)
อ่าน 228 ครั้ง
รองอธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
ปฏิญญา..เชี่ยวหลาน ก้าวใหม่..ศูนย์อนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อ่าน 302 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมสัมมนา “การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกฯ”
อ่าน 302 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการการจัดการความรู้
อ่าน 285 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เปิดห้องคลินิกเพื่อนวัยรุ่นและคลินิกทางเลือก…
อ่าน 636 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รับมอบเงิน 100,000 บาท จากธนาคารแห่งประเทศไทย
อ่าน 271 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล
อ่าน 290 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ประชุมสื่อสารจุดประกายเพื่อเด็กไทย ไม่เตี้ย ไม่ผอม ไม่อ้วน สำหรับนักจัดรายการวิทยุ
อ่าน 233 ครั้ง
งานมุทิตาจิตแด่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ขอลาออกจากราชการ
อ่าน 535 ครั้ง
ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเยี่ยมชมคลีนิก DPAC ที่ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
สาธารณสุขเขต6 จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ
KM กรมอนามัย เยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
อ่าน 320 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 [300] 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข