ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมยินดีบุคลากรรับรางวัล คนดีศรีสาธารณสุข
อ่าน 246 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน
อ่าน 342 ครั้ง
ปตท.แหลมฉบังสนใจหลัก 3 อ.
อ่าน 682 ครั้ง
Innovation
อ่าน 8752 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ สสจ.อุทัยธานี และ รพ.อุทัยฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยในจังหวัด
อ่าน 178 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลและระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตฯ 18
อ่าน 252 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ มอบโล่เกียรติคุณให้ฃมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ตลาดดีเด่น และสุดยอดส้วม
อ่าน 252 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ มอบสิ่งสนับสนุนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภคให้กับ จ.อุทัยธานี
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ร่วมทีมติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 169 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี มอบส้วมลอยน้ำ พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือน้ำท่วม ชุมชนเกตุแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมถอดบทเรียน
อ่าน 281 ครั้ง
สสจ.ชุมพร จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุชุมพรฟันดี
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดอบรมการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรแก่พยาบาลวิชาชีพในภาคใต้
หมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก: บ้านนาเหนือ ต.โคกยาง จ.กระบี่
โครงการสนองน้ำพระหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 8 จัดประชุมโครงการพัฒนาศาสนสถาน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อ่าน 275 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เข้าร่วมพิธีประกาศน้ำประปาดื่มได้ อ.นาทวี
อ่าน 390 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 18 นำทีมผู้บริหารในเขตฯ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งสนับสนุนให้กับพื้นที่ประสบอุทกภัย
อ่าน 540 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุม “ตลาดนัดวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการพัฒนาดำเนินงานบริการเด็กดีคุณภาพตามบริบทฯ”
อ่าน 501 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการให้ยาต้านสูตร HARRT ในหญิงตั้งครรภ์ฯ
อ่าน 528 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 [301] 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข