ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการอบรม "ทำงานได้ผลและคนมีความสุข" แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัย
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ Green & CLEAN Hospital ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา หวั่นภัยหนาว เตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพ
มหกรรมอีสานน่าอยู่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัยและเครือข่ายสื่อสาธารณะด้านสุขภาพ เขตการสาธารณสุข ที่ 14 (เครือข่ายสื่อมวลชนกลุ่มนครชัยบุรินทร์) ลงพื้นที่ช่วยฟื้นฟูด้านสุขอนามัยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดชัยภูมิ
ลีลาลำดวนลีลาศ สู่ Thailand Research Expo 2010
ผู้สูงวัย ร้อยดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ
สาธารณสุขเขต18โดยศูนย์อนามัยที่8นครสวรรค์ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและผลงานเด่น ณศูนย์อนามัยที่ 11
ทอดกฐินสามัคคี..ที่วัดสวนสมบูรณ์.. โดยเครือข่ายคนรักส้วม
จาก อบต.ติดดาว สู่ชุมชนต้นแบบสายใยรักแห่งครอบครัวของ อบต.ถ้ำน้ำผุด
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ลงพื้นที่จังหวัดน้ำท่วมขัง และ มอบ “ชุดสุขาภิบาลดำรงชีพ สำหรับครัวเรือน"
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก รับโล่เกียรติคุณ ศูนย์เรียนรู้ สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดเวทีวิชาการเรื่องนโยบายงานเอดส์ในแม่และเด็ก ปี 2554
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ออกหน่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
หน่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รับโล่เกียรติคุณ ศูนย์เรียนรู้ สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับโล่ประกาศเกียรติคุณผ่านการคัดเลือกเป็น ศูนย์เรียนรุ้ สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สรุปผลการดำเนินงานพื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2553
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เร่งให้การสนับสนุนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สรุปผลการดำเนินงานพื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 [301] 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข