ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน
อ่าน 173 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดกิจกรรม สร้างจิตอาสา พัฒนาทูต สุขภาพวัยรุ่น
อ่าน 369 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
อ่าน 179 ครั้ง
โครงการศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาเด็กในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
อ่าน 211 ครั้ง
โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตมา พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
อ่าน 207 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยปี 2554 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ่าน 248 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดประชุมโครงการจัดทำแผนเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
โอกาสดี มีรายได้ สบายอารมณ์:ชมรมผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 11
ประชุมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 6 "การเขียนรายงานวิจัยในงาน R2R"
อ่าน 236 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
อ่าน 549 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA ปี 54
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพบริการฝากครรภ์ตามระบบการดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่
อ่าน 1195 ครั้ง
คณะอาจารย์จากสวีเดนดูงานศูนย์อนามัยที่ 6
นศ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
อ่าน 296 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
อ่าน 236 ครั้ง
มหกรรมจัดการความรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ และต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้องรังเขตตรวจราชการที่ 8
อ่าน 209 ครั้ง
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานที่ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
อ่าน 218 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในชมรมผู้สูงอายุ 7 จังหวัด เขต 12
อ่าน 270 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ รวมทีมติดตามตรวจประเมิน...โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
อ่าน 522 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครราชสีมา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ "ทีมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักฯ" เขต 11

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 [303] 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข