ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมประชุมและจัดนิทรรศการ โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ รวมพลัง ขจัดพิบัติภัย จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมออกร้านงานผนึกกำลังประสานใจให้เกินพอเพื่อผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง
ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมจัดบู้ทส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในงาน Big Cleaning Day จังหวัดอ่างทอง
ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมล้างตลาดเทศบาลโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ส่งทีมปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (SRT) ชุดที่ 7 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง ทีม 3
อ่าน 316 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ส่งทีมปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (SRT) ชุดที่ 7 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง ทีม 2
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ส่งทีมปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (SRT)ชุดที่ 7 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง
อ่าน 319 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก เขต 12
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดเวทีประชาคม "การส่งเสริมสุขภาพช่องบปาก" จ.ตรัง-พัทลุง
อ่าน 367 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เป็นแกนรวมพลังศูนย์วิชาการระดับเขต ร่วมบูรณาการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระยะที่ 2 และระยะที่ 3
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ส่งทีมปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (SRT) ชุดที่ 7 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง ทีม 2
อ่าน 323 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ส่งทีมปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (SRT) ชุดที่ 7 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง
อ่าน 220 ครั้ง
กิจกกรม Big Claning Day ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมกับ ท.ต.นาป่า ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
อ่าน 275 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการประเทศสีเขียวเทิดพระเกียรติในหลวง ๘๔ พรรษา
อ่าน 198 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ส่งทีมปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (SRT) ชุดที่ 7 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง ทีม 2
อ่าน 249 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ส่งทีมปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (SRT) ชุดที่ 7 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง
อ่าน 225 ครั้ง
ศอ.3 ต้อนรับอธิบดีกรมอนามัย
อ่าน 261 ครั้ง
ศอ.3 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยฯ สาธารณสุขและลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัย จ.นครนายก
อ่าน 281 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 [303] 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข