ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรมอนามัยสัญจร ประจำเดือนมิถุนายน 2554
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น อบรมหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อ่าน 242 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
อ่าน 221 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ คลินิกวัยรุ่น เพื่อนวัยทีน
ชมรมผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน
อ่าน 704 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อน
อ่าน 172 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดงาน สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดดลกร้อน "Green&Clean hospital" 5-6 มิถุนายน 2554
อ่าน 226 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดเวทีเสวนาเพื่อคัดกรองสภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกรณีการประกอบกิจการค้าของเก่า
อ่าน 224 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพทีมอำเภอ สู่นักบริหารจัดการระบบการส่งเสริมสุขภาพ
อ่าน 259 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประชุมคณะสื่อมวลชน
อ่าน 239 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
อ่าน 171 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ประชุมพัฒนาเครือข่ายคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มอบใบประกาศหลักสูตรการอบรม โครงการอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิด
อ่าน 240 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ฟื้นฟูความรู้การป้องกันอัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
อ่าน 343 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
อ่าน 735 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดกิจกรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
อ่าน 245 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดประชุม PMQA หมวด 3 สำคัญไฉน?
อ่าน 212 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 [304] 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข