ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ส่งทีมปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (SRT) ชุดที่ 7 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง ทีมที่ 2
อ่าน 263 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ส่งทีมปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (SRT) ชุดที่ 7 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง
อ่าน 256 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ให้การสนับสนุนจังหวัดสมุทรสาครในการ "การดูแลสุขอนามัยในภาวะน้ำท่วม"
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่หน่วยงานราชการ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประชุมเตรียมการฟื้นฟูสภาพหลังน้ำท่วมในพื้นที่ประสบภัย
ศูนย์อนามัยที่ 4 เข้าร่วมดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เฝ้าระวัง และให้คำปรึกษาแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
ศูนย์อนามัยที่ 1 เข้าพื้นที่ ศูนย์พักพิง รร.เต็มรัก/เฝ้าระวังศูนย์พักพิงสหกรณ์ฯ จ.นนทบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เร่งให้การสนับสนุนศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยในสถาบันการศึกษาจังหวัดนครปฐม
ทีม SRT เข้าเยื่มสำรวจ ศูนย์พักพิงฯ ชลบุรี
อ่าน 242 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี "รวมน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม" ณ ศูนย์พักพิงชุมชนเกตุแก้ว อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
อ่าน 2033 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญส่งทีมปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (SRT) ชุดที่ 7 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง
อ่าน 240 ครั้ง
ภารกิจทีม SRT ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ชุดที่ 6 กับการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 2
ภารกิจวันที่ 3 ของการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของทีม SRT ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ชุดที่ 6
อ่าน 202 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เป็นแกนรวมพลังศูนย์วิชาการระดับเขต ร่วมบูรณาการแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระยะที่2 และระยะที่ 3
อ่าน 223 ครั้ง
ชาวศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 164 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ถวายความรู้เพื่อปรัยปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในวัดวามพราน จังหวัดนครปฐม
อ่าน 219 ครั้ง
กรมอนามัยถ่ายทำสารคดีการจัดการบ้านเรือนหลังน้ำท่วม จ.นครสวรรค์
อ่าน 1640 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ลงพื้นที่สาธิตการทำความสะอาดหลังน้ำลดที่ ต.ทับกฤช
อ่าน 247 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เข้าพื้นที่ศูนย์พักพิงสุวรรณภูมิ/วายุภักดิ์/รพ.ปทุมธานี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 [304] 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข