ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ลงพื้นที่ทำสารคดีสุขภาพในรายการ Health Me
อ่าน 261 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดให้ความรู้การพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารอย่างไร ให้ได้มาตรฐานและยังยืน
อ่าน 281 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เยี่ยมยามถามข่าวภาคีเครือข่าย 3
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน
อ่าน 3143 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day" ประจำเดือนมิถุนายน 2554
อ่าน 233 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุม "คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 15 ปีงบประมาณ 2554"
อ่าน 166 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม"
อ่าน 260 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดค่ายแกนนำด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรืยน
อ่าน 217 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เยี่ยมยามถามข่าวภาคีเครือข่าย 2
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เยี่ยมยามถามข่าวภาคีเครือข่าย 1
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดการอบรมปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารกรมอนามัย นิเทศงานพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 3
งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา
อ่าน 439 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดอบรมฟื้นฟูทักษะ การฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในบุคลากร รพสต.
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ภาคร่วมใจ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี เขต 15 และ 16 ประจำปี 2554"
อ่าน 276 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ลงพื้นที่คัดเลือกบุคคลต้นแบบและองค์กรต้นแบบ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 234 ครั้ง
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
อ่าน 538 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรมอนามัยสัญจร ประจำเดือนมิถุนายน 2554
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น อบรมหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อ่าน 267 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 [307] 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข