ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
พะลวย กรีนไอร์แลนด์ เกาะพลังงานสะอาดแห่งแรกของประเทศไทย
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เยี่ยมยามถามข่าวเครือข่าวโรงเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ประชุมชี้แจงโครงการอำเภอสุขภาพดี เขตตรวจราชการที่ 12
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรม 5ส. เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาดและน่าอยู่
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี อบรมไร้พุงศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
อ่าน 311 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อเด็กไทยโภชนาการสมวัย
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ครั้งที่ 3
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมแกนนำสาธารณสุขแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีลดโลกร้อน
ประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ดีเด่นระดับประเทศ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานราชการใหม่ ประจำปี พ.ศ.2554
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดนิทรรศการในงานแถลงข่าว โครงการตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ ตรวจราชการเขต 11 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะละ จัดประชุมชี้แจงโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุดใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิ้ม
กรมอนามัย ประกาศรับรองประปาดื่มได้แห่งที่ 137
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมการดำเนินงานและจัดตั้งคลินิกไร้พุง(DPAC)
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ “ดอกคูนเสียงแคน แดนผ้าไหมอนามัยเกมส์’ 54”
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา อบรมชี้แจงการดำเนินงานไรุ้พุง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดทำแผนที่เดินดิน ภายใต้โครงการวัยรุ่นส่ดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต ปี 2554

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 [307] 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข