ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ประชุมหารือการจัดตั้ง "มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี"
อ่าน 224 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เปิดนิทรรศการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์ และพิธีเปิดบริการวัยรุ่น
อ่าน 180 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่"
อ่าน 231 ครั้ง
ปิดฉากการประชุมเครือข่ายท้องถิ่นน่าอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๓
อ่าน 237 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดบรรยายวิชาการโครงการ "พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ตามแนวทางกิจกรรม 5 ส."
อ่าน 311 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี บริจาคขยะรีไซเคิล อลูมิเนียม และ กล่อง UHT
อ่าน 175 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์
อ่าน 154 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
อ่าน 316 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ม่วนซื่นสงกรานต์ อีสานบ้านเฮา
อ่าน 356 ครั้ง
คนอนามัยหัวใจอาสา
อ่าน 202 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"
อ่าน 961 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ทำบุญประจำเดือนเมษายนและกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
อ่าน 200 ครั้ง
โครงการเปิดบ้านศูนย์อนามัยที่ 7 สู่ชุมชน 4 ตำบล
อ่าน 648 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกิจกรรมวันจักรี จ.ยะลา
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมการประชุม รพ. Anc แนวใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 1 - 7 เมษายน 2554
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม "รณรงค์ รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต" จังหวัดสุโขทัย
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมงาน " สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ" จังหวัดสุโขทัย
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 [308] 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข