ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ เปิดบ้าน KM ครั้งที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี พัฒนารูปแบบคลีนิกเบาหวานเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน
อ่าน 310 ครั้ง
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ เสด็จติดตามการดำเนินงาน ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
อ่าน 301 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมคณะรองอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน 252 ครั้ง
กองแผนงาน กรมอนามัย อบรมการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในถิ่นทุรกันดารเขต 11
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “เปิดเผยข้อมูลอย่างไรให้โปร่งใส”
อ่าน 300 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ฟื้นฟูความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
อ่าน 452 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดจังหวัดไอโอดีน
อ่าน 223 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดรณรงค์เสริมปัญญาคนทุกวัย เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ
อ่าน 248 ครั้ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนางานสาธารณสุข เขต ๑๒
อ่าน 234 ครั้ง
ชมรมศูนย์อนามัย ร่วมสร้างเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย
อ่าน 223 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากร "ศูนย์อนามัยที่ 7 ยุคใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีร้อยยิ้ม" (รุ่นที่ 1 )
อ่าน 244 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำบุญประจำเดือน มิถุนายน 2554
อ่าน 226 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 คัดเลือกบุคลากรด้านสาธารณสุขชุมชนดีเด่น
อ่าน 6737 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 รวมทีม จ.นครสวรรค์ ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ
อ่าน 228 ครั้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าสู่ HPMQA
ตำบลทะเลทรัพย์ จ.ชุมพรตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ประจำปี 2554
ศูนย์อนามัยที่ 11 เยี่ยมประเมินตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดทำเครื่องมือเพื่อสำรวจภาวะสุขภาพ1
อ่าน 4428 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 [308] 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข