ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 เข้ารับประทานโล่รางวัล เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การประชุมประเมินผลการดำเนินงาน Long Term Care
ศอ.10 อุบลฯร่วมกับเครือข่ายนิเทศติดตามการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 4
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลฯ
อ่าน 77 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ติดตามการดำเนินงานโครงการองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ ปี 2559
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของปีงบประมาณ 2559
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านเรียนรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์
การเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐานการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน แบบบูรณาการ ศูนย์อนามัยที่ 8
อ่าน 56 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี บรรยาย เรื่องการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตฐาน HAS
อ่าน 53 ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานนิเทศแนวใหม่ "เยี่ยมเสริมพลัง เขตสุขภาพที่ 11"
เยี่ยมเสริมพลังรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลระนอง
เยี่ยมชมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อำเภอสุขภาพดีอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
เยี่ยมชมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อำเภอสุขภาพดีอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดงานมหกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11
เยี่ยมชมเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
อ่าน 254 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ประชุมนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
อ่าน 144 ครั้ง
ศอ.7 ขอนแก่น ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครขอนแก่น
รองอธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมความสำเร็จตำบลจัดการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 Long Term Care ต.บางเกลือ จ.ฉะเชิงเทรา
อ่าน 94 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข