ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
มหกรรม “พัฒนาเด็กปฐมวัย สายใยสัมพันธ์นวัตกรรม ครูผู้ดูแลเด็ก”
สถานกังขังกลางนครศรีธรรมราชผ่านเกณฑ์ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน
1000 เมือง 1000ชีวิต : พรหมคีรีเมืองสุขภาพ
ชมรมผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่11จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดค่ายยุวกาชาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2553
ภาพข่าวกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วม ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 11
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ในวันที่ 7 เมษายน 2553
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมงาน งานฉลองวัยแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมค่ายแกนนำสภานักเรียนจังหวัดกระบี่
รองอธิบดีกรมอนามัยสั่งลุยพัฒนาตลาดสดเมืองภูเก็ต ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
เมืองคอน ฟู้ดแฟร์ 2553
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม เรื่องเล่าทีม HOME HEALTH CARE
HPMQA ส่องประกายในพังงา ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 8 ชวนชิมเมนูชูสุขภาพ จ.อุทัยธานี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน นครชัยบุรินทร์
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เข้าร่วมงาน 1000 เมือง 1000 ชีวิต
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ทำบุญวันเกิดเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม 2553
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการรณรงค์คนไทยไร้พุง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุม “สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน” ในเขต 12

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 [316] 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข