ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาป่า ชลบุรี จัดอบรม "แกนนำต้นแบบไร้พุง"
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี กิจกรรมทำบุญประจำเดือนมีนาคม และ ผ้าป่า สึนามิ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
อ่าน 208 ครั้ง
คลีนิก DPAC ศูนย์อนามัยที่ 12 พัฒนารูปแบบการให้บริการแก่บุคลากร
อ่าน 361 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายท้องถิ่นน่าอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 3
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมกับ สนง.สาธารณสุข จ.สระแก้ว นำเสนอแนวทางการดำเนินการคลีนิค DPAC
อ่าน 299 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี อบรม EHA รุ่น 2
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือ "เครือข่ายสื่อมวลชนรวมใจ เพื่อคนไทยสุขภาพดี"
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ อสม.ยุคใหม่ใส่ใจสร้างสุขภาพ ภาคประชาชนแบบองค์รวม
อ่าน 278 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ การส่งเสริม ป้องกัน และควบคุม โรคธาลัสซีเมีย
อ่าน 289 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดประชุม SRM
สุดยอดผู้สูงอายุ 100 ปี ชีวี มีสุข ปี 2554 เขต 3 และ เขต 9
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา"
"ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับ อบต.บ้านแก้ง ห่วงเยาวชนไทย ไม่ท้องก่อนวัน...แก้ปัญหาสังคม"
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วม MOU "บ้านม่วงน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
กรมอนามัย เข้าร่วมเวทีประชาคม ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
อ่าน 654 ครั้ง
ตัวแทนกรมอนามัยออกตรวจประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับกระทรวง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ขอเชิญชวน "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"
ก้าวสู่...สถานที่ทำงานลดโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 3 ปฏิบัติการ SRM อบต.หนองบัว
อ่าน 275 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 [318] 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข