ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัยเผยช่องปากผู้สูงอายุยังวิกฤติ ร้อยละ 84 พบโรคปริทันต์ เสี่ยงต่อการสูญเสียฟันทั้งปาก
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมอบรมการป้องกันอุบัติภัยจากการทำงาน
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เพิ่มพื้นที่นำร่อง การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กในชุมชนฯ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย ตั้งเป้า รถขยะห้ามเข้า ทำ GREEN and CLEAN ลดภาวะโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รับอธิบดีกรมอนามัย ในการประชุมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรม Clean & Green ศูนย์อนามัยที่ 11
ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดประชุมทบทวนปรับปรุงแนวทาง HPMQA 2010
โครงการสัมมนา HPMQA 2009 การบริหารจัดการคุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขต 11
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ภาวะโภชนาการเด็ก
กิจกรรม ”สานสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่”
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รณรงค์บริโภคผักปลอดสารพิษและอาหารจากสมุนไพรพื้นบ้าน
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา นิเทศติดตามการอบรม พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี ในโครงพัฒนา IQ EQ เด็กอายุ 0-5 ปี
การเปิดตัวคลินิกวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ”การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านนมแม่” ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
Unicef Thailand เยี่ยมชมการดำเนินงานป้องกัน Aids ในแม่และเด็กของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ศอ. 6 ขับเคลื่อนแกนนำท้องถิ่นต้นแบบพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชาว ศอ. 12 ยะลา ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแก้ปัญหาโรคอ้วนในคนไทย (คนไทยไร้พุง)
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ประกาศนโยบาย “Green and Clean”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 [319] 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข