ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ปี 2554
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนการดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2554
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุม MCH Broad ครั้งที่ 1/2554
พิธีทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมประกาศพันธะสัญญา"จังหวัดนครศรีธรรมราชขจัดโรคขาดสารไอโอดีน"
สาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว(กลุ่มอันดามัน):มหกรรมสถานีสุขภาพจังหวัดภูเก็ต
กรมอนามัย จับมือกับภาคีเครือข่าย สานต่อ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แก้ปัญหาอนามัย แม่และเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา แนะประชาชนเลือกซื้อกระเช้าเพื่อสุขภาพส่งสุขปีใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาระบบกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ครบรอบ 43 ปี
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2554 (ขยายวันปิดรับสมัคร)
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมงานวันเอดส์โลก
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมรำลึกถึง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมถวายพระพร
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์นมแม่
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมงานมหกรรม “สุขภาพดี วิถีอีสาน”
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น “เพื่อพ่อขอทำดีใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา”
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ร่วมถวายพระพรชัย เนื่องใน ๕ ธันวามหาราช

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 [324] 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข