ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
อ่าน 590 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรม "การปรับสมดุลธาตุด้วยพืชผักพื้นบ้าน"
ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดกิจกรรม เพลงรักจากใจสื่อสายใยรักลูกน้อย
อ่าน 318 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day" ประจำเดือนพฤษภาคม
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ต่อยอดการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย ครั้งที่ 2
อ่าน 315 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
อ่าน 539 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้งานเฝ้าระวังฯ
อ่าน 340 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยะรรม ข้าราชการเยี่ยมเยียนวัด/พระภิกษุ-สามเณร
อ่าน 309 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับชมรมผู้ดูแลเด็กและท้องถิ่นจังหวัด จัดมหกรรม "งานวิชาการศึกษาปฐมวัย สายใยรักสานสัมพันธ์ นวัตกรรมครูผู้ดูแลเด็ก" ครั้งที่ 4
อ่าน 377 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า
อ่าน 673 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดสัปดาห์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 23 - 29 เมษายน 2554
อ่าน 459 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อ จังหวัดพัทลุง
อ่าน 246 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 ร่วมศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ณ เทศบาลตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ..รับมอบไห เจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายท้องถิ่นน่าอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การถือกำเนิด..ดำรงอยู่..และก้าวไป ..ของเครือข่ายสกลนครน่าอยู่
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามปฏิบัติงานเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา
อ่าน 628 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดการเทศกาลสงกรานต์
อ่าน 344 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ติดตามสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่ค่ายผู้ประสบภัยจาการปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
รองอธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมผู้ประสบภัยจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 [325] 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข