ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาปริญญาตรีจากประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2553 ของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 11 และ เขต 13
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทย
ศูนย์อนามัยที่ 6 พบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต้อนรับปีงบประมาณใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 6 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ร่วมประกวด “10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี”
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมติดตามผลภาคปฏิบัติ การประกวด การจัดทำแผนส่งเสริมโภชนาการดีอย่างยั่งยืนในโรงเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สุดยอดจิตวิทยาการบริหารคนแบบสามก๊ก”
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนการดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2553
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดกิจกรรม ตลาดนัดนวัตกรรมจากขยะ...ลดภาวะโรคร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเถิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์การจัดงาน “4 ปีสายใยรักแห่งครอบครัว”
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกิจกรรม เดินพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์อนามัยที่ 8 , 9 , 10 ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกส้วม
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการวันเอดส์โลก
ศูนย์อนามัยที่ 12 วันที่ 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก เตือนคนในสังคมลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ เพื่อลดการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก
ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อถวายพ่อหลวง
กีฬาสามัคคี 3 ศูนย์เขต
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ห่วงใยประชาชนเน้นหลัก 3อ. สร้างสุขภาพดีในหน้าฝน !

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 [326] 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข