ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย จัดทำนโยบายกูสูซ
อ่าน 288 ครั้ง
รองอธิบดีและคณะเยี่ยมเสริมพลังทีมงานศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
อ่าน 282 ครั้ง
ตำบลชะอวดเปิดตัวโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 1ใน ตำบลนำร่องของประเทศ
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างแกนนำผู้สูงอายุในการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุครบวงจร
“รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์”
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี พัฒนาศักยภาพภาคเครือข่าย 5ส. สู่ HWP อบต.หัวเรือ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมเครือข่ายการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพและชมรมผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี สรุปบทเรียน..การพัฒนาคุณระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่แรกของประเทศไทย
การอบรม "ฟื้นฟูเทคนิคการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก อายุแรกเกิด ถึง 5 ปี โดยใช้แบบอนามัย 49 รุ่นที่ 1
ร่วมพิธีงาน “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ "วันข้าราชการพลเรือน"
พิธีลงนามตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ศอ.9 พล.
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงวัย
การอบรม "ฟื้นฟูเทคนิคการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก อายุแรกเกิด ถึง 5 ปี โดยใช้แบบอนามัย 49 รุ่นที่ 2"
ศึกษาดูงาน คลินิก DPAC โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนาัมัยที่ 4 ราชบุรี
อ่าน 702 ครั้ง
ทีมผู้บริหาร และคณะ เทศบาลตำบลพระแท่น ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
อ่าน 356 ครั้ง
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
อ่าน 825 ครั้ง
การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย มีสนมแม่ ในเขตตรวจราชการที่ 4,5 ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
อ่าน 403 ครั้ง
อบรมค่ายแกนนำมุมเพื่อนใจวัยรุ่น ระดับเขต ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
อ่าน 582 ครั้ง
ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้การจัดการของเสีย ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
อ่าน 510 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลต้นแบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
อ่าน 235 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 [328] 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข