ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
สสจ.ระนองร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS จังหวัดระนอง ปี 2554
เครือข่ายผู้สูงอายุ อ.ร่อนพิบูลย์เยี่ยมชมศูนย์อนามัยที่ 11
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดโครงการพัฒนาวัดต้นแบบวัดส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ดูงานโครงการเสริมสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะชุมชน
อ่าน 273 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ต้อนรับคณะครู นักเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมบุคลากรเรื่อง การพัฒนาระบบราชการ ปี 2554
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัย ครบรอบ ๕๙ ปี
ผู้บริหารข้าราชการในศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดกิจกรรม อันตรายที่คาดไม่ถึงของเจ้าตัวเล็ก
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมพิธีประกาศรับรองให้ กปภ.สาขาปักธงชัย เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา จัดสัมมนาสื่อมวลชน เน้น 3 เรื่องหลัก สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก และวัยรุ่น
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ – วันนี้ที่ราชภัฎยะลา
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตในด็กและเยาวชน ในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ
ผู้สูงอายุ 100 ปี ชีวี มีสุข
สสจ.พังงาจัดโครงการ"เมืองสุขภาพดีบนวิถีไทย จังหวัดพังงา
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสิรมสุขภาพสำหรับข้าราชการกลุ่มแพทย์
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองวิศวกรรมการแพทย์
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนาแนวทางการดำเนินงานการจัดการปัญหาเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดอบรมการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย ครั้งที่ 1
เปิดโลกทรรศน์ใหม่ ส้วมสะอาด..ชาติเจริญ
อ่าน 285 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 [331] 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข