ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
จาก อบต.ติดดาว สู่ชุมชนต้นแบบสายใยรักแห่งครอบครัวของ อบต.ถ้ำน้ำผุด
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ลงพื้นที่จังหวัดน้ำท่วมขัง และ มอบ “ชุดสุขาภิบาลดำรงชีพ สำหรับครัวเรือน"
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก รับโล่เกียรติคุณ ศูนย์เรียนรู้ สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดเวทีวิชาการเรื่องนโยบายงานเอดส์ในแม่และเด็ก ปี 2554
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ออกหน่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
หน่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รับโล่เกียรติคุณ ศูนย์เรียนรู้ สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับโล่ประกาศเกียรติคุณผ่านการคัดเลือกเป็น ศูนย์เรียนรุ้ สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สรุปผลการดำเนินงานพื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2553
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เร่งให้การสนับสนุนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สรุปผลการดำเนินงานพื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553
สรุปสถานการณ์และความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ เขต12 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2553
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดกิจกรรม “คลินิก 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว”
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เยี่ยมศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ศูนย์อนามัยที่ 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครืองข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ 7 จังหวัด
สธ. เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่เขต 12
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ลงพื้นที่การดำเนินงานฟื้นฟูด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระยะหลังน้ำลด
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ภาพกิจกรรม "ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการ"
กฐินสามัคคีกรมอนามัย ณ วัดอินทาราม จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 [341] 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข