ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รุดตรวจอาหารและน้ำหลังพบปัญหาขยะ สิ่งปฏิกูลล้น แนะนำการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำ
ศูนย์อนามัยที่ 5 ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
อธิบดีกรมอนามัยร่วมกับคณะฯ วางศิลาฤกษ์
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันล้างมือโลก”
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2553
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ศอ. 6 มุ่งสู่โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
มหกรรมรวมพลังเครือข่ายพัฒนาอำเภอพรหมคีรีสู่ เมืองสุขภาพ ปี ๒๕๕๔
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นผู้รับทุนจากประเทศติมอร์-เลสเต
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
“เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย” ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
เพชรส่องประกายเจิดจรัสที่บ้านในถุ้งโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2553

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข