ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 11จัดโครงการ"เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบด้านแม่และเด็ก"
ผลงานเด่นในรอบปี 2552 : ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมต้อนรับ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 คนใหม่
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
"พิธีเปิดป้าย 4 อนุสรณ์แห่งความรัก และผูกพัน" ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
มหกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเด็กไทยทำได้ จ.นครศรีธรรมราช ปี 2553
HPC 4 จัดกิจกรรม "มหิดล รำลึก"
ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมแสดงนิทรรศการ และให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในงานมหกรรมสถานีสุขภาพเพื่อสุขภาพดีวิถีคนนครฯ
ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดกิจกรรมHappy Hour ฉลองวันเกิดให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6 ที่เกิดเดือน กรกฎาคม -กันยายน
เทศบาลตำบลพระเหลา จังหวัดอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ Green&Clean Hospital ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี และ อบต.ดงบัง จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมสร้างพลังการจัดการของเสียชุมชน
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี พบปะเครือข่ายสื่อมวลชนศูนย์อนามัยที่ 3
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รับการเยี่ยมชมการใช้และการจัดการสารปรอทในกิจกรรมต่างๆ จาก Health Care Without Harm
ลานบุญ ลานปัญญา มัสยิดบ้านแสงวิมาน
ค่ายเบาหวานภายใต้โครงการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพผู้สูงอายุไทย จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่11ร่วมกับ สสจ.นครศรีธรรมราชจัดประชุมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน ด้านแม่และเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 7 เยี่ยมสำรวจโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 จัดอบรมแกนนำ "ค่ายชมรมเด็กไทยทำได้และโครงงานสุขภาพ"
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดงาน "ของเล่นหรรษา พัฒนาเด็กไทย"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 [345] 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข