ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ประปา อำเภอเมือง ดื่มได้แล้ว
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดโครงการถนนเด็กเดิน อุบลราชธานีปีที่ 4
จังหวัดสกลนคร ประกาศนโยบาย "สกลนครลดโลกร้อน พร้อมประเมิน Carbon footprint"
การมอบนโยบายพัฒนาส้วมสาธารณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการสาธารณสุขสกลนครรวมใจ ลดภัยโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 8 ต้อนรับ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะ
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 8 รวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยกิจกรรม ปลูกต้นไม้
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมปฏิบัติการ "พัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ระดับเขต"
ศูนย์อนามัยที่ 8 ประกวดสุดยอดส้วมระดับเขต
ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและฟื้นผูสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายโดยแกนนำสุขภาพภาคประชาชน (อสม.) ประจำปี 2553
ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมกับเทศบาลนคร นครสวรรค์ ดำเนินการตรวจตลาดนัดหน้านวมินท์
ศูนย์อนามัยที่11จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV
พิธีมอบสุดยอดส้วมแห่งปี 2552
HPH Plus โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องชาวเทศบาล
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอต้อนรับสู่ ศูนย์การเรียนรู้ GREEN & CLEAN HOSPITAL
ติดตามโครงการ 1,000 เมือง 1,000 ชีวิต พิทักษ์คุณภาพชีวิตคนเมือง เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุอัมพาตครึ่งซีกในชุมชน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 [349] 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข