ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ สู่การเป็นองค์กรต้นแบบคนไทยไร้พุง
ศูนย์อนามัยที่ 3 จัดงาน Health Menu 17 มิ.ย. 2552
พิธีเปิดตัว “ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ องค์กรต้นแบบคนไทยไร้พุง” วันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รณรงค์ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุม ป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุภาคกลางตะวันตก วันที่ 12 มิถุนายน 2552
ปฏิญญาหัวหินเพื่อผู้สูงอายุ ศูนย์เขต 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดสัมมนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุภาคกลางตะวันตก วันที่ 27-28 เมษายน 2552
ชมรมผู้สูงอายุ ศอ.6 จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ พร้อมประกาศนโยบาย ศอ.6 ไร้พุง
เรือนลำดวน ศูนย์ศึกษาวิจัยและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดประชุมโครงการเด็กไทยเติบโต สมวัย สดใส แข็งแรงในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพประชาชน ตามกลุ่มวัยและการดูแลหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวี
อธิบดีและคณะผู้บริหารกรมอนามัย เยี่ยมชมผลการดำเนินงานกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอ ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารยุคใหม่ศูนย์อนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาพข่าวเล่าเรื่องศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายท้องถิ่นน่าอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมวิชาการ สมาชิกชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมต้อนรับนายแพทย์โสภณ เมฆธน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อศึกษาการดำเนินงาน พัฒนาอนามัยชาวไทยภูเขา ตำบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา
ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับเขต ปีงบประมาณ 2552
ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 [350] 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข