ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)
อ่าน 87 ครั้ง
พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบกรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ตามหลักสูตรของกรมอนามัย รุ่นที่ 3
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกับเครือข่ายจัดอบรมผู้จัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่ 2
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ต้นแบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศอ.10 อุบลฯ ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนในโครงการประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดีและโรงเรียนเด่นด้านโครงงานสุขภาพ
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงขยะอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อนามัยที่ 9 ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย
อ่าน 87 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมปฏิบัติการ “การจัดการค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัด" ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดบ้านให้ความรู้ อสม.จ.ตาก รุ่นที่ 2 ที่ห้องประชุมราชาวดี
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมวันเด็ก พอเพียงตามรอยพ่อ Love Milk Day ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย สูงดีสมส่วน ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ข้างโรงยิมเนเซียมราชบุรี 4,000 ที่นั่ง จังหวัดราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุม MCH.Board ระดับจังหวัดและระดับเขต ที่ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์
ศูนย์อนามัยที่ 5 แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต
ศอ.7 มอบโล่พ่อแม่ดีเด่น ปี 2560
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดอบรม "การพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว"
อ่าน 162 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ อบรม "เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว (ครู ก)"
อ่าน 104 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ อบรม "เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว (ครู ก)"
อ่าน 107 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ อบรม "เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว (ครู ก)"
อ่าน 101 ครั้ง
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560
อ่าน 98 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุม Health Leader
อ่าน 193 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข