ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย-R2R คือ
ศูนย์เขต 7 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายท้องถิ่นน่าอยู่ฯ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพฯ
การจัดงานแถลงข่าวโครงการประชุมวิชาการ เครือข่ายท้องถิ่นน่าอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรมคนโคราชสุขภาพดีพัฒนาบุคลากรชุมชนด้านการออกกำลังกาย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รับโล่โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสาน ระยะที่ 1 ใน ปี 51
ศูนย์อนามัยที่ 8 ขอเชิญชวนประชาชนรับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน พร้อมให้บริการรักษา อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนฟรี
ศูนย์อนามัยที่ 1 ได้เข้ารับประทานโล่จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะหน่วยงานที่มีผลงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
กรมอนามัยชี้ปัจจุบันเด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา 4%
เร่งเพิ่มความรู้หญิงตั้งครรภ์จากผลการสำรวจพบว่าหญิงตั้งครรภ์มีความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเขต ๑๓ สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สุดยอดการลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
เสวนาเครือข่ายมิตรภาพระหว่างวัย...ใส่ใจผู้สูงอายุ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอนามัย จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 [351]
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข