ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดประชุมโครงการสาธารณสุขร่วมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ทำอย่างไรจึงจะมัดใจลูกค้า 1 มิ.ย.53
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดโครงการถนนเด็กเดิน ปีที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมปลูกต้นไม้ หนึ่งดวงใจ หนึ่งต้นไม้ หนึ่งร่มเงา ในวันสิ่งแวดล้อมโลก
โครงการคุณค่าในการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานตามแนวจิตวิธี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แกนนำผู้สูงอายุ
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภานักเรียนประชาธิปไตยสู่เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร รร.บ้านเกาะพีพี
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภานักเรียนประชาธิปไตยสู่เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในถิ่นทุรกันดาร
ศอ.6 จัดประชุมการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ศอ.6 พัฒนาบุคลากรให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิด รุ่นที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกกรวด ออกบริการตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้น
เติมบุญ อิ่มใจ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดประชุมถ่ายทอดระดับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ในเขตนครชัยบุรินทร์
โรงพยาบาลหมวกเหล็ก ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จัดประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขต: Improving Maternal & Child Safety ครั้งที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดโครงการ "ปฎิบัติการห่วงใยสุขภาพ"
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประกวดศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับเขต ประจำปี 2553
นพ. สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะผู้บริหารจากกรมอนามัยตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กและเยาวชน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 [352] 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข