ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดงานสงกรานต์ สือบสานประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
นพ.ชาญชัย พิณเมือง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ "พัฒนาเรือนเพาะชำ หนึ่งพันธุ์ไม้ หนึ่งครอครัว เพื่อสวนสวย สู่การพัฒนาศักยภาพเรือนเพาะชำแบบมีส่วนร่วม ตอบสนอง Green and Clean HPC8 Policy"
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ขายของในตลาดสด ปี 2553 และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน
ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี วันที่ 11 พฤษภาคม 2553
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จัดโครงการอบรม "ผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับและเยาวชน"
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์
โครงการ พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งภาคีอาหารปลอดภัย ศูนย์อนามัยที่ 12 ปี 2553
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรม สวท.สัญจร..สวัสดีชุมชน
นพ.โสภณ เมฆธน มอบประกาศเชิดชูเกียรติ แด่ นพ.ประจักษ์ วัฒนะกูล
นพ.โสภณ เมฆธน ตรวจราชการและนิเทศงาน เขตตรวจราชการที่ 18
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 6 พัฒนาศักยภาพพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิด
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จับมือภาคีเครือข่าย จ.ยะลา จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์งานอนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน GREEN and CLEAN ศูนย์อนามัยที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
Earth Day ศูนย์อนามัยที่ 5 จับมือภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 40 เครือข่ายลงนามลดโลกร้อน นครชัยบุรินทร์
พิธีประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่มีบทบาทดีเด่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสาธารณะ ปี 2552
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จักการอบรมหลักสูตร "การจัดการของเสียตามแนวทางการสุขาภิบาลยั่งยืน"
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 [353] 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข