ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทีมงานศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชานี ร่วมจัดนิทรรศการในการจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายรวมใจลดภัยโลกร้อน 27-28 เมษายน 2553
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7อุบลราชธานี ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองน่าอยู่ จากเทศบาลเก่าสู่เทศบาลใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมโครงการฟื้นฟูศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขประชุม 3 อ.
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรม ลดโลกร้อนเนื่องในวัน Earth Day วันคุ้มครองโลก
สำนักเลขานุการกรมอนามัยตรวจเยี่ยมผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการความรู้ตามแนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย ปี 2553 ของศูนย์อนามัยที่ 11
ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดโครงการกีฬาสามัคคีสานใจคน4วัย
นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ ๑๒
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมชีวีสุขสันต์
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง สำหรับบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี
คลีนิควัยทำงาน
โรงเรียนบ้านคลองยางจ.กระบี่ก้าวสู่เวทีระดับชาติในการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 ปี 2553
ศูนย์อนามัยที่ 8 ให้การสนับสนุน "สัปดาห์รณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 1 - 7 เมษายน 2553"
ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดทำโครงการวิจัยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์อนามัยที่ 8 ชวนชิมเมนูชูสุขภาพ จ.พิจิตร
ศูนย์อนามัยที่ 8 ชวนชิมเมนูชูสุขภาพ จ.กำแพงเพชร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 [354] 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข