ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อจังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ แสดงความยินดีกับนายแพทย์สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย คนใหม่
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ประกวดคัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ดีเด่นระดับประเทศ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา มั่นใจ ! เพิ่มเป้าหมาย เมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ เร่งจัดประชุมชี้แจงท้องถิ่น 7 จังหวัด
คนดีศรีอนามัยศูนย์อนามัยที่ 10เชียงใหม่ กรมอนามัย
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีการประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เปิดตัวโครงการ GREEN CLEAN Hospital
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง : การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พมพ.และหมู่บ้านยามชายแดน
ขอเชิญร่วมประชุมเวทีตลาดนัดความรู้ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย ประจำปี 2553
ศูนย์อนามัยที่ 6 ต้อนรับผู้ตรวจราชการฯ เขต 12 และคณะ
ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กรมอนามัยเผยช่องปากผู้สูงอายุยังวิกฤติ ร้อยละ 84 พบโรคปริทันต์ เสี่ยงต่อการสูญเสียฟันทั้งปาก
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมอบรมการป้องกันอุบัติภัยจากการทำงาน
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เพิ่มพื้นที่นำร่อง การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กในชุมชนฯ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย ตั้งเป้า รถขยะห้ามเข้า ทำ GREEN and CLEAN ลดภาวะโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รับอธิบดีกรมอนามัย ในการประชุมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรม Clean & Green ศูนย์อนามัยที่ 11
ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดประชุมทบทวนปรับปรุงแนวทาง HPMQA 2010
โครงการสัมมนา HPMQA 2009 การบริหารจัดการคุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขต 11

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 [358] 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข