ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ภาวะโภชนาการเด็ก
กิจกรรม ”สานสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่”
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รณรงค์บริโภคผักปลอดสารพิษและอาหารจากสมุนไพรพื้นบ้าน
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา นิเทศติดตามการอบรม พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี ในโครงพัฒนา IQ EQ เด็กอายุ 0-5 ปี
การเปิดตัวคลินิกวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ”การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านนมแม่” ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
Unicef Thailand เยี่ยมชมการดำเนินงานป้องกัน Aids ในแม่และเด็กของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ศอ. 6 ขับเคลื่อนแกนนำท้องถิ่นต้นแบบพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชาว ศอ. 12 ยะลา ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแก้ปัญหาโรคอ้วนในคนไทย (คนไทยไร้พุง)
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ประกาศนโยบาย “Green and Clean”
ศอ.6 อบรมการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
มหกรรมกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ปี 2553
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่ลำน้ำมาศ
ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี จัดสร้างเหรียญพุทธคุณหลวงพ่อแก่นจันทน์ ๑๐๐ ปีเสือป่ามหามงคล
รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล ร่วมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดเวทีตลาดนัดความรู้กรมอนามัยปี 2553 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2553
นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับสาธารณสุขโคราชจับหัวหน้าส่วนฯติวเข้มลดพุงลดโรค
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารการพัฒนาศูนย์อนามัย สู่ความเป็นเลิศและติดตามการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 [359] 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข