ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ100ตำบลต้นแบบในการบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5กลุ่มวัย
ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน ปี 2559
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จักการอบรมทีมประเมินระดับจังหวัด (ตำบลที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : Long term care)
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เยี่ยมประเมินรับรอง มาตรฐานงานบริการที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่น อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
อ่าน 95 ครั้ง
อัตลักษณ์ ศอ.7 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ"
รองอธิบดีตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ศอ.7 และ ศอ.8
การประชุมเรื่องการนำเสนอข้อมูล การปรับแผน Blueprint for change แบบแยกราย cluster
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดรณรงค์รักนี้ต้องลองและประชาสัมพันธ์คลินิกวัยเรียนวัยรุ่นครบวงจร
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อประสานงานและศึกษาข้อมูลตำบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ
ศูนย์อนามัยที่ 9 นำทีมอธิบดีกรมอนามัยและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
อ่าน 81 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: กิจกรรมรณรงค์เพื่อพัฒนาชุมชและพัฒนาโรงเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ข่าวอบรมผู้ประเมินภาวะสมองเสื่อมในชุมชน
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้เพื่อประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้
จัดงานสัมมนาวิชาการเขตสุขภาพที่ 3 "รวมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสุขภาพดี วิถีเขต 3"
อ่าน 61 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2559
สโมสรโรตารีและศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพ เข้ามาทำความรู้จักและประเมินสถานที่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เพื่อขยายการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่หลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นพื้นฐาน
กรมอนามัยโคราชส่งทีมวิทยากร จัดอบรม 7 ภารกิจพิชิตพุง เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้กับบุคลากรสาธารณาสุขชัยภูมิ
ขอแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมประชุม โครงการตำบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำทีมกลุ่มวัยเรียน ดำเนินการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนระดับเพชร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข