ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
สรุปนำเสนอสิ่งดีๆ การเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดนวัตกรรมสุขภาพชุมชน (ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ)และองค์กร อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมขับเคลี่อน ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการศึกษาตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานและสร้างเครื่องภาวะโภชนการหญิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ 2560
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดย นางสาวสาริษฐา สมทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ PTVสุขภาพดี ช่อง PTV เคเบิลสระบุรี
นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าในการประชุมโครงการเทิดพระเกียรติ 4 กรกฎาคม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย "อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0"
ศอ.8 อุดรธานี ลงเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
อ่าน 13 ครั้ง
ศอ.12 ยะลา เยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ตำบลบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพในมิติ "เมืองสุขภาพดี" จ.นราธิวาส
อ่าน 15 ครั้ง
ศอ.12 ยะลา เยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ตำบลบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพในมิติ "เมืองสุขภาพดี" จ.ยะลา
อ่าน 15 ครั้ง
ศอ.12 ยะลา เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
อ่าน 11 ครั้ง
ศอ.12 ยะลา เยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ตำบลบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพในมิติ "เมืองสุขภาพดี" จ.ปัตตานี
อ่าน 11 ครั้ง
ศอ.7 พัฒนา“การสื่อสารและพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ”
ศอ.12 ยะลา เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.ยะลา
อ่าน 5 ครั้ง
ศอ.12 ยะลา เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
อ่าน 6 ครั้ง
ศอ.12 ยะลา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ภายใต้แนวคิด "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า" ณ จังหวัดสงขลา
ศอ.12 ยะลา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ภายใต้แนวคิด "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า" ณ จังหวัดพัทลุง
อ่าน 5 ครั้ง
ศอ.12 ยะลา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ภายใต้แนวคิด "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า"
อ่าน 6 ครั้ง
ศอ.12 ยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
อ่าน 3 ครั้ง
ศึกษาดูงานสวนสมุนไพร ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ครั้งที่ 3

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข