ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
คนดีศรีอนามัย ศอ.7
พิธีมอบป้าย Clean Food Good Taste อาหารสะอาด รสชาติอร่อย และบัตรประจำตัวผู้ประกอบอาหาร
อ่าน 356 ครั้ง
เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ดำเนินงานตำบลบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 261 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 สรุปการเยี่ยมเสริมพลัง จ.ภูเก็ต
PP News 11 ข่าวเด่นเขตุขภาพที่ 11 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ฉบับที่ 2 " วิถีชุมชน คนภูเก็ต ลดอ้วนลดโรค"
เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้วัยเรียน อ.สวี จ.ชุมพร
pp news 11 ข่าวเด่น ฉบับที่ 8 ประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนมีนาคม 2560 "Aging Social Mobilization @ Surat Tani
เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : ติวเข้ม R2R ขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียน
เยี่ยมเสริมพลัง พื้นที่ดำเนินงาาานตำบลบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เมืองสุขภาพดีปี 2560
อ่าน 184 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมนิเทศงาน และตรวจราชการ จ.พิจิตร
อ่าน 249 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "นักจัดการน้ำหนัก"
อ่าน 256 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "ถอดบทเรียนโรงเรียนศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการอาหารและสุขภาพเด็ก"
อ่าน 239 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุมประเมินองค์กรตามมาตรฐาน และจัดทำแผนปรังปรุงองค์กร
อ่าน 237 ครั้ง
รองอธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมดูผลงาน อสม.ภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกระดับชาติ
อ่าน 186 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุมเชิงพัฒนาการศักยภาพการดำเนินงานห้องคลอดในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม ในเขตสุขภาพที่ 3
แพทย์ประจำบ้าน กุมารศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานศูนย์อนามัยที่ 6
ศอ.6 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 6 สานไมตรีสัมพันธ์ ภาคีเครือข่าย สาธารณสุข จ.สระแก้ว

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข