ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พร้อมส่วนกลางกรมอนามัย ช่วยเด็กอีสานในถิ่นทุรกันดารมีส้วมสะอาดใช้ มอบเพิ่มให้ รร.ตชด. จ.สุรินทร์
อ่าน 179 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมพัฒนาคุณภาพบริการ ฟื้นฟูความรู้ด้านอัคคีภัยในโรงพยาบาล
อ่าน 169 ครั้ง
กรมอนามัยโคราชส่งทีมวิทยากร จัดประชุมการพัฒนาจัดตั้งคลินิกไร้พุงใน รพ.สต.จังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน 173 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมพัฒนาระบบเฝ้าระวังมารดาตาย เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าประเมินการประกวดส้วมระดับเขต ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระทุ่ง
เทคนิคการจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยเขตสุขภาพที่ 10
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ "บูรพา สาสุขฯ สู่กระบวนการเกิดที่มีคุณภาพ"
อ่าน 129 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานโครงการชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อ่าน 101 ครั้ง
สำนักสุขาภิบาอาหารและน้ำ กรมอนามัย ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
อ่าน 74 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: วิทยากรโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พืชสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดประชุม “แนวทางการป้องกันการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย”เขตสุขภาพที่ 10
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี บันทึกเทปบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2559
การดำเนินงานระบบเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืนในจังหวัดอุดรธานี
อ่าน 253 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดและเด็กโต
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
โครงการ "สัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต สัญจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมอนามัย
อ่าน 3944 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมจัดแสดงนิทรรศกาประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5
อ่าน 493 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดระบบการใช้ข้อมูลสุขภาพช่องปากระดับตำบล
อ่าน 246 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: กิจกรรมเก้าอี้ขยี้พุง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข