ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ประกาศพื้นที่รับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี (หน่วยบริการบางแพ) จังหวัดราชบุรี
ศอ.7 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 4.0
ศอ.7 รับการนิเทศงาน รอบที่ 2
ชมรมจักรยาน ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกิจกรรมงาน “Car Free Day Rally ที่นี่เมืองคอน 2016”
ศูนย์อนามัยที่ 11 : 1 ตำบล 1 แอโรบิก ภูเก็ต 2559
"ศูนย์อนามัยที่ 11 : “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค”
นพ.ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ร่วมพิธีประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จ.สุราษฏร์ธานี
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การประชุมบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เข้าร่วมการประชุมอบรม Teen manager
อ่าน 108 ครั้ง
ศอ.10 อุบลฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ประจำปี 2559 
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทยพื้นที่ศรีรัตนะ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ศอ.10 อบ. จัดประชุมประเมินผลการพัฒนาระบบการใช้ข้อมูลสุขภาพช่องปากจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การประชุมพัฒนาระบบและจัดทำแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
กรมอนามัยโคราช เปิดบ้านรับแกนนำชุมชนทั่วชัยภูมิ ดูงานจัดการขยะลดโลกร้อน
อ่าน 114 ครั้ง
เทศบาลโคราช จับมือศูนย์อนามัยที่ 9 และวิทยาลัยพยาบาล ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
อ่าน 72 ครั้ง
รับมอบโล่รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559
อ่าน 216 ครั้ง
นิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 1 และศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปาง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
อ่าน 249 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่าง "น้ำศักดิ์สิทธิ์" อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
อ่าน 238 ครั้ง
ศอ.10 อุบลฯ รับคณะนิเทศกรมอนามัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข