ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
โครงการหนุ่มสาวยุคใหม่ใส่ใจความพร้อม
อ่าน 305 ครั้ง
สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ
อ่าน 615 ครั้ง
ประชุมตรวจเยี่ยมเสริมพลังและเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
อ่าน 324 ครั้ง
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษา (Instructors)
อ่าน 275 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก : เครือข่ายภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 3
อ่าน 256 ครั้ง
เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ดำเนินงานตำบลบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 283 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ประชุมโครงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2
กรมอนามัยโคราช จัดประชุมกฎหมายสาธารณสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบ
อ่าน 308 ครั้ง
ศอ.7 ต้อนรับนักศึกษาดูงานหอผู้ป่วย
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตอนรับคณะจากเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนสูงวัย และศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมแปลผล และการให้คำปรึกษาโรคธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพที่ 9
อ่าน 152 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียน กพด.ในพื้นที่รับผิดชอบ
อ่าน 246 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากโรงงานยางพารา
เขตสุขภาพที่ 3 คว้ารางวัล “ประกวดโครงงานสุขภาพ กุ๊กน้อยละเลงครัวและรางวัลเครือข่ายเด็กไทยฟันดียอดเยี่ยม”
อ่าน 140 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ”
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสภาคอีสาน
อ่าน 124 ครั้ง
เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ดำเนินงานตำบลบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 150 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมงาน "สมรส สมรัก" จัดโดย อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรม Smart Teen Smart

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข