ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัยจับมือกรมควบคุมมลพิษขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่
ข่าวแจก "กรมอนามัยร่วมภาคภูมิใจกับชาวตะกั่วป่า ในพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้"
อ่าน 333 ครั้ง
ข่าวแจก "กรมอนามัยแสดงความดีใจกับชาวด่านซ้ายในพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้"
อ่าน 322 ครั้ง
ข่าวแจก "กรมอนามัย เผย มะเร็งเต้านมภัยคุกคามสตรีไทยเสียชีวิตเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อ 1 คน ชู เทคโนโลยี Mammography สร้างทางรอด"
อ่าน 472 ครั้ง
ข่าวแจก "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ เสด็จเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555"
อ่าน 799 ครั้ง
ข่าวแจก "สธ. เร่งพัฒนาตลาดสดให้ผ่านเกณฑ์ ย้ำความมั่นใจอาหารปลอดภัย หนุนครัวไทยสู่ครัวโลก"
อ่าน 533 ครั้ง
ข่าวแจก "กระทรวงสาธารณสุขมอบป้ายส้วมสะอาดได้มาตรฐาน HAS แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ"
อ่าน 4238 ครั้ง
ข่าวแจก "สธ. ลงนาม MOU ผู้ประกอบการค้าอาหารทั่วไทย มุ่งอาหารสะอาด ปลอดภัย ได้คุณค่าโภชนาการ รับประชาคมอาเซียนปี’58"
อ่าน 344 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมอนามัย (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ต.ค. ๕๕)
ข่าวแจก "สธ. ชวนวัยโจ๋แข่งออกกำลังกายนวลีลา สร้างไอเดียจุดประกายท่วงท่าใหม่ ลดโรค ลดอ้วน"
อ่าน 444 ครั้ง
ภาพข่าว "กรมอนามัยประกาศรับรอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน จังหวัดนครปฐม"
อ่าน 522 ครั้ง
ข่าวแจก "สธ. ชวนคนไทยลดอ้วนสร้างบุญ ตั้งเป้า 10,000 ตัน ตลอดพรรษานี้"
อ่าน 233 ครั้ง
ข่าวแจก "สธ. เตรียมรับสังคมสูงวัยปี’68 จัดเวทีเรียนรู้ตำบลต้นแบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว"
อ่าน 256 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2555
ภาพข่าว "กรมอนามัยร่วมภาคภูมิใจกับชาวแม่ริมในพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้"
อ่าน 402 ครั้ง
ข่าวแจก "สธ. ส่งเสริมสตรี วัยรุ่น เยาวชน เข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ มั่นใจปี’58 บรรลุเป้าหมายด้านประชากรและการพัฒนา"
อ่าน 704 ครั้ง
ข่าวแจก "สธ. มอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี’54 เผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มาตรฐานส้วมสาธารณะเป็นกฎหมายเล็งใช้ในร้านอาหารและปั๊มน้ำมัน"
อ่าน 700 ครั้ง
ภาพข่าว "กรมอนามัย เปิดตลาดนัดใหม่!...ทุกวันอังคาร"
อ่าน 1601 ครั้ง
ข่าวแจก "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 9"
อ่าน 399 ครั้ง
ข่าวแจก "มูลนิธิกาญจนบารมีและกรมอนามัยเปิดตัว มยุรา Presenter ชวนคนไทยสมทบทุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม"
อ่าน 934 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข