ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศอ.7 ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น
ศอ.11 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้นำระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ ศูนย์อนามัยที่ 11
กรมอนามัยโคราช จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
อ่าน 166 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 เปิดบ้าน รับโรงเรียนสีมาบริรักษ์ดูงาน
อ่าน 101 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดกิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายพ่อ
อ่าน 172 ครั้ง
รมว.สธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน จ.อุบลฯ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตอนรับอธิบดีกรมอนามัยและคณะในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1
อ่าน 138 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day)
อ่าน 114 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2559
อ่าน 127 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดการประชุมการพัฒนาความเข้มแข็งระบบป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ในเขตพื้นที่นำร่องเขตสุขภาพที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน)
อ่าน 154 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบเฝ้าระวังภาคประชาชน"
อ่าน 147 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายและชี้แจงการปรับโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างอัตรากำลังภายในศูนย์ฯ
อ่าน 137 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดอบรม "ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)"
อ่าน 282 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดอบรม "พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก และพี่เลี้ยงเด็ก"
อ่าน 273 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "การพัฒนาระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและประกาศนโยบายการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาล Green&Clean" เขตสุขภาที่ 3
อ่าน 260 ครั้ง
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ศูนย์อนามัยที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรม 5ส คืนชีวิตให้โรงอาหารของพ่อ ที่อาคารเฉลิมราช
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม "การชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่ายงานสู่ระดับบุคคล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข