Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  สรุปการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
  วาระและเอกสารการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง" วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
อ่านทั้งหมด
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่องร้องเรียนจากการเลี้ยงแมวจำนวนมาก และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารมวลชนท้องถิ่นด้านสื่อสารและโต้ตอบความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมบูรณาการแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนก่อน รณรงค์สัปดาห์วัน "ไตโลก"
บทความ เรื่อง ตักบาตร อย่างไร..ให้ได้บุญ..
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพ อสม.
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล
ปั่น..ครั้งใด..สุขใจ..ได้สุขภาพ & ชมรมจักรยาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
อาหารจานเดียว สุดยอดเสี่ยง "โรคไต"
อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยม ตลาดเสรี สามพราน จ.นครปฐม พร้อมแนะวิธีล้างตลาด
อธิบดีกรมอนามัย เปิดการอบรม “การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกัน ความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำในเด็กไทย
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรการนิเทศการพยาบาล
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่องเล่าเร้าพลัง" ครั้งที่ 1
บันทึกเทปรายการสุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวเรากับศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัยประจำปี 2556
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานวิจัย ใน 5 จังหวัด
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประเมินสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ระดับประเทศ
อ่าน 142 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงาน เพื่อพิจารณาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพสำหรับสามเณร
อ่าน 142 ครั้ง
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.การสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ..... โดยมีนายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ประชุมคณะกรรมการ P4P โดยนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เป็นประธาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000