จากในเว็บ จาก Google
 
แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมอนามัย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมชมการพัฒนาส้วมสาธารณะ ณ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ อ.โพธิ์ทอง และเทศบาลตำบลบางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี โดยแพทย์หญิงพิชญภัสสร์ ไหลรุ่งเรืองสกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ให้สัมภาษณ์กับ PTV เคเบิ้ลสระบุรี เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดงานวันเด็ก 58
อ่าน 5 ครั้ง
"กิน กอด เล่น เล่า" สร้างลูกน้อยให้ฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
อ่าน 6 ครั้ง
กิจกรรมทำบุญศูนยือนามัยที่ 10
อ่าน 5 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดูแลผู้สูงอายุ อบรมการดูแลผู้สูงอายุโดยอาสาสมัคร
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลหมูสี จัดโครงการเทศบาลฯเคลื่อนที่ยกนิทรรศการคาราวานความรู้เพียบ
อ่าน 9 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประชุมพัฒนามาตรฐานอำเภอสุขภาพดี
อ่าน 3 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น แนะมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น สวัสดีปีใหม่ นายก อบจ.
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กในชุมชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558
อ่าน 4 ครั้ง
รมว.สธ. และคณะ ลงพท.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจังหวัดสระบุรี
สุขสันต์วันเด็ก ปี 58
อ่าน 7 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดประชุม ขับเคลื่อนการฝากครรภ์แนวใหม่และแนวทางการดูแลส่งต่อทางสูติกรรมเขตนครชัยบุรินทร์
อ่าน 7 ครั้ง
อาหารวันเด็กเลี่ยงน้ำอัดลม
ศูนย์อนามัยที่ 10 สวัสดีปีใหม่ 2558
อ่าน 10 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กรมอนามัย แนะหลัก 5 ป. เลือกของขวัญปีใหม่ สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ
อ่าน 10 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น มอบเตียงพยาบาลให้เรือนจำขอนแก่น
รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี (ระดับประเทศ) ที่ จ.ยโสธร
อธิบดีกรมอนามัย เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครบวงจร (Health Promotion Plaza)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ถัดไป>>
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111 ของรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สสช สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
 เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
 เกี่ยวกับกรมอนามัย
 ผู้บริหารกรมอนามัย
 กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
 CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แผนที่บน Google map
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์