จากในเว็บ จาก Google
 
แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมอนามัย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รณรงค์ให้ความรู้เรื่องไอโอดีน ในงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แก่ประชาชน
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสาขา (สถานอนามัยเด็กกลาง) จัดการประชุมแก้ไขภาวะเสี่ยงและทุพโภชนาการ เรื่อง "กินตามวัย เด็กไทยแข็งแรง"
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประชุมชี้แจงการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ครั้งที่ 1/2557
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป็นวิทยากร อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้หลัก 3อ.ให้กับ สคร.7
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสาขา สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครอง เรื่อง "รู้เท่าทันอารมณ์ลูก"
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลสาขา สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2557 และการบูรณาการทำงาน Training Center
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุข เรื่องการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดห้องเรียนสร้างความคุ้นเคยกับน้ำในเด็ก (KID’S SWIMMING POOL 07)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รองอธิบดีกรมอนามัย นิเทศงานรอบที่2
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ใส่ใจ ห่วงใย ให้บริการตรวจสุขภาพ ภาคีเครือข่าย
อ่าน 270 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี สอนและสาธิตการวายน้ำให้กับเด็ก ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง ของเด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การวาดภาพ"เด็กไทยแข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกาย"
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดประชุมสนับสนุนอำเภอสุขภาพดี ปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โดยกลุ่มจัดการความรู้ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ร่วมงานแถลงข่าวการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประชุมพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังในศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ คณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชมสถานอนามัยเด็กกลาง โรงพยาบาลสาขา
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ Welcome Delegation from Asean Institute for Health Development Mahidol University Thailand to Health Promotion Center Region 1
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ"อบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด ปี 2557"
อ่าน 329 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ถัดไป>>
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111 ของรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สสช สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
 เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
 เกี่ยวกับกรมอนามัย
 ผู้บริหารกรมอนามัย
 กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
 CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แผนที่บน Google map
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์