Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  วาระและเอกสารการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง" วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 8/2557_19มีค57
อ่านทั้งหมด
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย
สาระสาธารณะ กิน กอด เล่น เล่า เคล็ดลับการพัฒนาสมองลูกให้ปรู๊ดปร๊าด
อ่าน 523 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับศูนย์อบริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา และสตูล ประชุมโครงการศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2556
อ่าน 161 ครั้ง
ปลูก...บ่ม...เพาะ...รัก
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมโรงพยาบาลสาขาฯ (สถานอนามัยเด็กกลาง)
สาระสาธารณะ เสริม IQ เด็กด้วยธาตุเหล็ก
อ่าน 177 ครั้ง
วันเด็กปี 57 ปลอดน้ำอัดลม
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง สานสัมพันธ์ภาคีในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปีใหม่ของอำเภอห้างฉัตร
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมจัดบูธนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ ณ งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จัดอบรม "สังเคราะห์งานวิจัย"
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมคลายเมื่อยหลังพวงมาลัย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ในเทศกาลปีใหม่
อ่าน 215 ครั้ง
อาหารต้านภัยหนาว
อ่าน 359 ครั้ง
ส่งความสุขปีใหม่ สร้างสุขนิสัยในการใช้ส้วม
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ออกให้คำแนะนำการบริหารร่างกายเพื่อคลายเมื่อยหลังพวงมาลัยการเดินทางโดยรถยนต์ช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ 5 จังหวัดเขตรับผิดชอบ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ออกตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ในงานมหกรรมอาหารและพิษณุโลกเคาท์ดาวน์ 2557
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชวนเรื่องการดูแลสุขภาพในฤดูหนาวและชีวิตประจำวัน
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชะลอวัย สดใสแข็งแรง"
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดการประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๖ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ เตรียมพื้นที่รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพผู้เดินทางในช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๕๗ จุดบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงวังน้อย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ถัดไป>>
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000