Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 8/2557_19มีค57
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะเครือข่ายเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง"วันที่ 4-6 มีนาคม 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่7_24 ก.พ. 57
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 7/2557_24กพ57
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินและการติดตามประเมินผลกรมอนามัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ
อ่านทั้งหมด
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการดำเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ HIA
อ่าน 260 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ และศูนย์อนามัย 9 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอฯ
อ่าน 307 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดประชุมบูรณาการงานกรมวิชาการ 4 กรมของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓
อ่าน 317 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี ต้อนรับคณะที่ปรึกษาพัฒนากระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจเยี่ยมศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 265 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ นักวิชาการศึกษา (สอบข้อเขียน)
ศูนย์อนามัยที่ 9 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "คาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน"
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการอบรมฟื้นฟูการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรม “การบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม ”
ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี ออกเยี่ยมยามภาคีเครือข่าย ณ สสจ.นครพนม และ รพ.นครพนม
ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง จาวศูนย์ 10
อ่าน 253 ครั้ง
สารคดีสั้น Bird's Eye View ep 42 ตอน ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ อบต.ดอนตะโก ออกอากาศ 22 มีค.56 เวลา 08.00-09.00 น. ทาง NBT
สารคดีสั้น Bird's EyeView ep 43 ตอน รักแท้รอเว้ยเฮ้ย ออกอากาศ 29 มีค.56 เวลา 08.00-09.00 น. ทาง NBT
มหกรรมการกุศลผูกพัทธสีมา ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
อบต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่งจัดงานเติมพลังใจห่วงใยผู้สูงอายุ
อ.เกาะยาวจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดพังงา
อบจ.พังงาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้สูอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2556
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมและรณรงค์ “ มหกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างสุข หุ่นสวย ด้วยตัวเรา”
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
อ่าน 296 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ถัดไป>>
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000