ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ MOU "การพัฒนาศักยภาพ รพ.ชุมชนและการใช้ห้องผ่าตัด"
อ่าน 175 ครั้ง
Cluster วัยทำงาน กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดทำโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ในวัยประชากรกลุ่มวัยทอง
อ่าน 157 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
PP News 11 ข่าวเด่นเขตุขภาพที่ 11 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2560 ฉบับที่ 4 " 100 ปี 1 กระบี่"
นพ.ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่ ถอดบทเรียนการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยาว Long Team Care) อ.คลองท่อม จังหวัดกระบี่
ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและเด็กไทยแก้มใส เขตสุขภาพที่ 11
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นครบวงจร ปีงบประมาณ 2560
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ที่ จ.มุกดาหาร
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสื่อสุขภาพที่น่าสนใจ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ขานรับนโยบาย ออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างต้นแบบสุขภาพดี
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดอบรม "กฏหมายสาธารณสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น"
อ่าน 319 ครั้ง
อสธจ.กำแพงเพชร จัดประชุมครั้งที่ 1/2560
อ่าน 214 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ประเมิน "รร.เครือข่ายเด็กไทยฟันดี" จ.ชัยนาท
อ่าน 182 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "จัดทำค่ากลางความสำเร็จงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม" ระดับเขต
อ่าน 150 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)" รุ่น 2
อ่าน 150 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)"
อ่าน 191 ครั้ง
Cluster วัยทำงาน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาแกนนำสุขภาพ" (Health Leader) ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
อ่าน 197 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมถอดบทเรียน เป็นส่วนหนึ่งของงานจัดการความรู้
อ่าน 187 ครั้ง
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ตรุษจีนสุขภาพดี หลีกหนีอาหาร หวาน มัน เค็ม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข